OKUL AİLE İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki velilerin eğitim sürecine katkıda bulunması ile nitelikli bir eğitim-öğretim arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Okul ile ortaklaşa bir program dahilinde çocuğuna destek sağlayan velilerin çocuklarının daha başarılı olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Öğrencideki değişim süreci okul- aile- öğretmen bu üçlü mekanizmayla etkin olarak sürdürülebilmektedir. Öğrenci okuldaki çalışmalarını, sorumluluklarını eve yansıtmadığında nasıl ki tek kanatla kuş uçamaz ise öğrenci de başarıya ulaşamaz, ulaşmak da zorlanır.

Ailenin okulla ilişkileri; okulla işbirliği yapması, okul süreçlerine katılması ve okula desteği, her ülkede üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Çocukların eğitiminde önemli rol oynayan velilerle iletişim kurarak onlarla sıkı bir işbirliği kurmak okulun önemli kazanımları arasındadır. Okulun, nitelikli bir eğitim-öğretim sunabilmesi için çocuğun genel görünümünü şekillendiren velilerle birlikte çalışması gereklidir. Başarılı bir eğitimin temelleri velilerle ile okul arasındaki işbirliğine dayanmaktadır.

Eğitim konusunda veliler ile okulun bir araya gelmesi sağlanmalıdır. Velilerin okul ile bir araya gelmesini sağlayarak aralarındaki işbirliğini daha dinamik hale getirmek okul aile birliğinin esas amaçları arasındadır. Okul ile veliler arasındaki işbirliği arttıkça okul aile birliği daha işlevsel hale gelmekte netice olarak öğrencilere daha nitelikli eğitim sunulabilmektedir. Bu bağlamda özellikle okulların, veliler ile kuracağı iletişimin kalitesi velilerin okul aile birliğinin etkinliklerine katılımı noktasında oldukça önemlidir.

Toplumsal yaşamda birçok sorunun nedeni olarak ortaya çıkan iletişimsizlik, okul-aile işbirliğinde de kendini göstermektedir. Okullarda bulunan okul-aile birliklerinin etkin bir şekilde işletilememesi, okul-aile birliği toplantılarının verimli bir şekilde tam katılımla yapılamaması, okul-aile iletişiminde yaşanan en yaygın sorunlar arasında sayılabilmektedir. İletişim sorunu ortadan kaldırılmadan, etkin bir okul-aile işbirliğini gerçekleştirmek mümkün görünmemektedir.

Veli-öğretmen iletişimini geliştirmek için okulda düzenlenen sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere velilerin de katılımı sağlanmalıdır. Okul-aile birliği toplantılarına velilerin etkin bir şekilde katılmaları sağlanmaya çalışılmalıdır. Öğrencileri ve okulu ilgilendiren konularda kararlar alınırken özellikle veliler de karar alma sürecine etkin katılım sağlamalıdır.

MEHMET GÜNEŞ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İletişim Bilgileri
Habibler Mah. Kırçiçeği Cd. No:83 Kepez/Antalya Kepez- Antalya
  • Telefon / E-Posta
  • (0242) 3408080
  • info@enerjikoleji.net