Ortaokul

Alanında uzman eğitim kadromuz öğrencilerimizi hedeflediğimiz akademik başarıya öğretici takip sistemimizle adım adım taşıyacaktır.

Vizyon sahibi yeni nesiller, burada yetişiyor.

Batı kaynaklı eserlerden beslenen toplumlarda, kendi birikimleri ve potansiyelleri hakkında olumsuz düşünceler egemendir. Onları besleyen kaynaklarda İslam, ancak bir parantez veya dipnot olarak yer alır. Onlar da kendilerini “kendileri” olarak değil, orada yer aldıkları gibi, yani dünyanın sığıntıları, edilgen varlıklar, ya da yaşam hakkı olmadığı halde Batının lütfu ile buna kavuşmuş kimseler olarak algılamaya başlarlar. Kuşkusuz bu duruma gelmiş bir toplum donmuş, kurumuş, artık canlılığını yitirmiştir. Bu halde kaldığı sürece, ne kendisine faydası vardır, ne de kimseye verecek bir şeyi…

Kur’an’da Fen ve Sosyal Bilimlerin haberleri, ders müfredatlarına dersler bazında konu edinmelidir.

Müslüman gençler, geçmiş gelecek bütün ilimlerin micro çipi olan ilahi son kitabımız Kur’an’ı Kerim’de ki ilimlere vakıf olup, kendi kitabını ‘oku’malıdır. Gençler Fen ve Sosyal Bilimlerin Kuran ayetleri ışığında ayetleri birer delil olarak kritik edebilecek seviyeye ulaşmaları için ilk ve ortaokulda kuran meali ve bu hedef doğrultusunda ilk ve ortaokul müfredatına eklenmiştir.

İlkokul düzeyinde, temel akademik gelişimlerini sağlamak üzere öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak kabiliyetlerini ortaya çıkaran, kolaylaştırıcı yöntemler kullanarak öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
Alanında uzman eğitim kadromuz öğrencilerimizi hedeflediğimiz akademik başarıya öğretici takip sistemimizle adım adım taşıyacaktır.
Hafta içi ve hafta sonu seçmeli etüt derslerimiz akademik alanda öğrencimizi desteklemektedir.
Kolejimizde İngilizce ve Arapça olmak üzere iki yabancı dil mevcuttur. İngilizce kolej seviyesinde Amerika’da eğitim görmüş tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından eğitim verilecektir.

ÜÇ DOĞRUMUZ

DOĞRU EĞİTİM
DOĞRU ÖLÇEK
DOĞRU ÖĞRETMEN

İKİ ALANDA REHBERLİK HİZMETİMİZ

  1. Akademik Rehberlik
  2. Eğitim Rehberliği* Öğrencilerimizi akademik olarak takip ederken onları mesleki alanda hedeflerine ulaştırmak akademik rehberlik bünyesinde gerçekleştirilmekte iken karakter eğitimi yüksek ahlaki değerler ile donatılması eğitim rehberliği bünyesinde öğrencinin gelişimi desteklenmek üzere eğitim planı yapılmıştır
    * Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda öğretmen öğrenci ve veli eğitim seminerlerimiz ile eğitimin ve öğretimin üç ayaklı sacayağı sağlam temeller üzerine kurulucaktır.
    * Lider anneler eğitim projemiz ile veli okul ilişkilerimiz güç kazanacaktır.

Sosyal gelişim yönünden amacımız köklü kültürel birikimimizi aşılayarak; müzik, resim gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini, değişik spor dallarındaki becerilerini geliştirmelerini sağlayarak beden, zihin, ahlak  ruh bakımından dengeli,geçmişini bilen geleceğini gören ve sağlıklı bir kişiliğe sahip bireyleri toplumumuza kazandırmaktır.

 

* Temel Dinamikler

*  Nitelikli Öğretme Kadrosu

* Akıllı Sınıflar

*  Sağlıklı Ortam

 

İletişim Bilgileri
Habibler Mah. Kırçiçeği Cd. No:83 Kepez/Antalya Kepez- Antalya
  • Telefon / E-Posta
  • (0242) 3408080
  • info@enerjikoleji.net