NEDEN ENERJİ ANAOKULU?

Okul öncesi dönem çocuklarda kişilik gelişiminin “kalıcı davranışların” tamamlandığı bir dönem olduğu için çocukların sonraki hayatlarını önemli oranda etkilemektedir. Bu dönemi sevgi ortamında, değer görüldükleri ortamlarda geçiren çocukların davranış modelleri olumlu şekillenir. Okul öncesinde çocuklar sosyalleşirler, etkileşim kurdukları ortamlarda kendilerini tanırlar, oyun içinde kavramları ve farklı değerleri öğrenirler. Bu süreçte yapılacak planlı yapılandırılmış etkinliklerle, çocukların sosyal gelişimleri de olumlu bir biçimde gelişecektir.

 

Kişilik gelişimi için okulöncesi dönem önemli bir basamaktır. Doğumla başlayan güven duygusu gelişimi, erken çocuklukta özerkliğe geçiş ve ardından üç yaşla başlayan merak duygusu ile girişim döneminin kapısı açılır. Çocukların bu süreçleri olumlu deneyimlerle arkada bırakmaları onların tutarlı kişilik gelişimleri açısından önemlidir.

 

Geleceğin başarılı bireylerinin, çocukluğunu olumlu deneyimler yaşayarak geçiren çocuklar olacağına inanıyoruz. Bu düşünceyi yaşama geçirmek isteyen Enerji Anaokulu yaşama kapılarını açtı.

 

Her kurumun olduğu gibi bizim okulumuzun da vazgeçilmezleri var. Okulumuzun kuruluş felsefesinde belirlediğimiz önceliklerimizle eğitim-öğretimimize devam ediyoruz.

Okul kuruluşumuzu gerçekleştirirken düşündük, farklı birçok okul öncesi markasının bir şubesi olabilirdik. Bir kurumun farklı yerlerindeki parçalarından biri olmak yerine; heyecanla atan yeni bir kalp olmayı tercih ettik. Bu yüzden “Enerji Çocuk Anaokulu” sizlerle buluştu.
ENERJİ ÇOCUK ANAOKULU yaşama atılan ilk sağlam adımdır.

Oyunun okul öncesinin temeli olduğuna inanırız.

Yapılandırılmış ve geliştirilen akademik programla çalışırız.

Eğitimcilerimiz alan uzmanlarıdır ve kendi alanlarında deneyimlidir.

Okul öğrencisi, velisi, eğitimcisi, çalışanlar ve yöneticileri ile bir bütündür.

Öğrencilerimizin gelişimleri değerlendirilerek bu konuda aileler belirli aralıklarla bilgilendirilir.

Dengeli beslenmeye ve hijyene önem veririz...

Sosyal gelişim için farklı sosyal etkinliklere önem veririz.

Okulumuzda öğrencilerin farklı sosyal etkinliklerle zengin deneyimler kazanmaları için programlama yaparız. Farklı gün kutlamaları, velilerin konuk olarak okula gelmesi (yaşam, meslek vb deneyimlerinin paylaşımı), geziler, tiyatrolar, sinema günleri, hayvanlar, minik tarım çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini destekleriz.

BRANŞ DERSLERİMİZ

Bilim adamlarının insanların zihinsel gelişimleri üzerinde yapmış oldukları araştırmalara göre , 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %50’sinin 4 yaşına , %30’unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşında kadar gösterilen okul başarılarının %33’ünün 0-6 yaşına kadar anaokulunda aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür.

Bizlerde anaokulumuzda çocukların bu önemli zihinsel gelişim dönemini destekleyecek öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemini uygulamaktayız…

Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı dışında İngilizce, drama, müzik , proje tabanlı eğitim, satranç, yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmaları yapılmaktadır.Uyguladığımız tüm etkinliklerde amacımız kendine güvenen, yeteneklerinin bilincinde, sosyal, paylaşımcı, insana duyarlı, meraklı, pratik, çözüm üreten, yaratıcı, yaşadığı dünyayı seven, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmek.

Yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinde, çocuklarımızın hayal gücü ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, geliştirecek, farklı bakış ve düşünce güçlerini kullanmalarını sağlayacak çalışmalara yer verilmektedir. Her çocuk bizler için bir bireydir. Onlar kendilerinin ilgi istek ve yeteneklerini farkına varmaları için uyguladığımız eğitim programıyla kendilerini keşfetmelerinin keyfini çıkarıyorlar.

YABANCI DİL - İNGİLİZCE

Değerli Velilerimiz;

Okulumuzda çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek ve en iyi şekilde öğretebilmek için bu yıl English Kids Academy ile anlaştık. Kendileri Türkiye çapında 300ü aşkın anaokuluna İngilizce eğitim hizmeti veren bir kurum olup; çocuklarımızın yaş gruplarına göre hazırlanmış olan bültenleriyle, her ay hangi kavramların öğretileceğinden, hangi şarkı ve drama çalışması yapılacağına;uygulanacak etkinlikler ve alıştırmalardan okunacak hikayelere kadar özenle hazırlanmış olan bir eğitim sunmaktadırlar.

 

Sadece bültenlerle kalmayıp interaktif öğrenme metoduna uygun Tell Me More isimli İngiliz Patentli yazılımlarıyla çocuklarımızla orjinal aksanla telaffuz çalışmaları yapmakta, zihinsel gelişimlerini destekleyen İngilizce oyunlarla materyal çeşitliliği sağlayarak çocukların dile olan ilgisini arttırmaktadırlar.

 

Sene başında kendi personelimizi eğitmekle kalmayıp, demo ders uygulamaları yaparak çocuklara neden İngilizce öğrenmemiz gerektiğinden başlayıp, belirlenen müfredat dahilinde adım adım konuların işlenmesini saglamakta ve aylık düzenli denetimlerle çocuklarımızın İngilizce seviyesini ölçmektedirler. Yaptıkları değerlendirme sonucunda gözlemlerini bir rapora dökmekte ve okulumuzun İngilizce yeterliliğini sayısal verilerle tespit etmektedirler.

 

Ayrıca hem sınıflarda hem de okul içerisinde sürekli kullanılacak İngilizce komutları hazırlayıp, uygulanmasını saglamaktadırlar. Öğretmenlerimizin kurum içinde aldıkları eğitim hizmeti yıl boyunca sürmekte, seminerlerlede desteklenmektedir.

 

İlk dönem ve ikinci dönem sonunda her bir çocugumuzu tek tek öğrendikleri tüm kavramlar üzerinden değerlendirmekte ve kart bulma oyunu aracılığıyla eğlenceli bir şekilde çocuklarımızın ölçümlerini gercekleştirmektedirler. Bu değerli çalışmanın sonuçlarını Şubat ayında sizlerle toplantı düzenleyerek paylasmaktadırlar.

 

Bahar döneminde İngilizce Şenlik yapıp, yıl sonu gösteriside hazırlayarak çocuklarımızın İngilizceyi daha çok sevmelerini saglayıp, okulumuzdan mezun olduklarında yabancı dile karşı özgüveni olan, İngilizceye hevesli çocuklar yetiştirmeyi hedeflemektedirler.

 

Sene başında düzenlediğimiz toplantımıza katılarak tüm çalışmalarını sizlere bizzat İngilizce Eğitim Koordinatörümüz kendisi aktarmaktadır. Okulumuzu sene başı, ortası ve sonu olacak şekilde yılda 3kez Genel Koordinatörü ve kurucuları da ziyaret etmektedir.

 

English Kids Academy ile İngilizceyle tanışan çocuklarımız çok şanslı olup, mezun olduklarında İlkokul 3.sınıfa denk düşen bir kelime dağarcığına sahip olmaktadırlar. Hedefimiz tüm çocuklarımıza yabancı dile karşı o pozitif tutumu kazandırarak mezun etmektir.

DRAMA

Yaparak Ve Yaşayarak Öğrenme Olarak da Tanımlanan Dramanın Genel Amaçları:

• Üretkenlik ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral-motivasyon geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

ROBOTİK KODLAMA

Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

 • Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
 •  Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma
 •  Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
 •  Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
 •  Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
 •  Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
 •  Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
 •  Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma
 •  Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme

MENTAL ARİTMETİK

Çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır. Kâğıt, kalem ve hiçbir elektronik aygıt kullanmadan, sadece insan zihninin gücü ile hesap makinesi hızında yapılan bir aritmetik işlem sistemidir.

 • Mental Aritmetik Eğitiminin Kazanımları Sağ ve sol beyinde gelişimi.
 • Analitik beceri ve düşünce süreçlerinde gelişimi.
 • Zihinden hesaplayabilme yeteneğinin gelişmesi.
 • Matematik dersini sevme ve çok iyi bir matematik temeli oluşumu.
 • Daha iyi bir hafıza.
 • Algı, kavrama.
 • Odaklanma ve Dikkat.
 • Konsantrasyon ve zihinsel dayanıklılığın artışı.
 • Sezgisel düşüncenin gelişimi.
 • Dinleme ve anlama becerilerinde artış.
 • Kendini ifade ve yüksek öğrenme kapasitesi.
 • Problem çözme yeteneğinde artış.
 • Gelişmiş bir özgüven

SATRANÇ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SATRANCIN YARARLARI

 • Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir
 • Dikkati Geliştirir
 • Öngörüyü Geliştirir
 • Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir
 • Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir
 • Öz güven Kazandırır
 • Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır
 • Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir
 • Zevk Verir ve Eğlendirir.

 

ARAPÇA EĞİTİMİ

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerimi ve ezberledikleri sureleri anlama becerilerini gelişmesini; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlayacak bir eğitim verilmektedir. Çocuklara Arapça öğretiminde sınıf içi yöntem ve teknikler; Oyun, şarkı ve görsel araçlar kullanılmaktadır.

Ders sistemi sürecinde çocuklara kendilerini ifade etme imkanı tanıyarak yarınlara donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını sağlıyoruz.

MANEVİ EĞİTİM

ENERJİ Çocuk Anaokulu olarak en büyük hedefimiz, en değerli varlıklarımızı Kur’an’ı kendine rehber edinen, Sünnet-i Seniyyeye bağlı, İslam yolunda, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller olarak yetiştirmektir.

Her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştirmede ilk adımı üstlenen bir kurum olan, Enerji Gönül Aydınlığı Anaokulu olarak çocuklarınıza dört dörtlük bir manevi eğitim sunmaktadır.

Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Kur’an-ı Kerim’i severek öğretme

Kur’an-ı Kerim’in faziletini, çocuklarımızın gönlüne hitap edecek öğretmenlerimizle sevdirerek, Kur’an okumanın Allah ile konuşmak olduğunu öğretip, Kur’an-ı Kerim’i seven genç nesiller yetiştirmekteyiz.

Toplu Ders

Çocuklarımıza kıraate uygun bir şekilde, görsel ve işitsel materyallerle aktif bir grup çalışması yaptırıyoruz.

Sure Ezberi

(Tecvidli Kur’an-ı Kerim eğitimi, Mahreçli okuma)

Toplu derste ezberlenen sure ve duaların tekrarlarını kıraate uygun olarak günlük yaptırıyoruz.

Tecvid Eğitimi

Tecvid kurallarını çocukların anlayacağı görsel yöntemlerle eğlenceli hale getirip daha pratik ve daha kalıcı eğitim vermekteyiz.

Drama ile Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Çocuklarımızın Kur’an-ı Kerimi beden dili, ses ve görsellerle daha eğlenceli, kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktayız.

Birebir eğitim

Çocuğa ayrılan süre içerisinde her çocuğun yaşına , seviyesine, zeka tipine ve kişilik özelliklerine uygun birebir eğitim verilmektedir.

Serbest Zaman Etkinliği

Öğrencilerimizin arkadaşları ile ortak mekân, paylaşma ve materyalleri birlikte kullanma, duygu ve düşüncelerini yaptıkları ile ifade etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Çocuklar küçük gruplar halinde öğretmen rehberliğinde ilgi ve isteklerine göre köşelere yönlendirilirken, öğretmen çocukları oyun ortamında gözlemleme fırsatı bulmaktadır.

Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocukların doğuştan var olan merak ve keşfetme duyguları fen ve doğa çalışmalarımız ile desteklenmektedir. Fen ve doğa çalışmaları çocukların belirli bir obje üzerinde yoğunlaşıp, inceleme ve araştırmalar yaparak, neden-sonuç ilişkisi kurmaları, problem çözebilme ve bilimsel düşünme biçimiyle tanışmalarını hedeflemektedir.

Anadili Etkinlikleri

Anadili etkinliklerimizin amacı çocuklarımızın Türkçe’yi düzgün kullanıp, duygusal ve sosyal ifade yeteneği kazanıp, kendini başkalarının yerine koyarak duygularını ifade etme becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Sanat Etkinliği

Sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin duygularını resim ve üretici etkinliklerle ifade ederken aynı zamanda el- göz koordinasyonun gelişmesi, farklı materyalleri (kumaşlar, kutular, kil, boyalar vs.) kullanabilmeleri, üretkenliklerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

Oyun Etkinliği

Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Oyun ile çocukların insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimleri desteklenmektedir. Tüm eğitsel faaliyetlerimizde oyun yöntemi kullanılmaktadır.

Scamper

Hayal kurma,farklı düşünme,orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli unsurlarındandır.Çocuklar Scamper Tekniği ile bu aşamaların hepsini kullanarak var olan durumdan yeni bir ürün -düşünce ortaya koyabilmektedir. Scamper yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğidir.

Mutfak Etkinlikleri

Çocuklarımızın besin maddelerini kullanarak maddenin değişimi, miktar öğrenimi ve kavramlarla ilgili gözlemler yapma fırsatı buldukları eğlenceli bir aktivitedir.

Geziler

Sene başında belirlenen ünite pekiştirici ve eğlendirici gezilerde gezi öncesi çocukları heyecanlandıracak ön bilgiler verilir. Çocuklar gezideki deneyimleriyle doğal ortamda öğrenmeyi gerçekleştirmiş olurlar ve gezi sonrası yapılan aktivitelerle etkinliğin kalıcı olması sağlanır.

Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmalarımız

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında yaptığımız kitap çalışmaları, nokta birleştirme, benzerlik-farklılık, kavram ve görsel algılamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerimizin el- göz koordinasyonunu sağlarken, yönerge algılama, dikkat toplama ve küçük kas gelişimini desteklemekteyiz

2018-2019 ENERJİ ANAOKULU OCAK AYI YEMEK LİSTESİ

 

02.01.2019

Çarşamba

Kaşarlı patates, peynir, zeytin, süt Domates çorbası, ıspanaklı – pırasalı gözleme Poğaça
03.01.2019

Perşembe

Omlet ,peynir ,zeytin, söğüş, süt Mercimek çorbası, kuru dolma, yoğurt Havuçlu kek
04.01.2019

Cuma

Haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, söğüş, bitki çayı Pizza, komposto Veli ikramı

                                                         HAFTA SONU TATİLİ         

07.01.2019

Pazartesi

Sucuklu yumurta, peynir, zeytin, domates, bitki çayı Fırında patatesli tavuk, pilav, ayran Bisküvili pasta
08.01.2019

Salı

Bazlama, beyaz peynir, salatalık, domates ,süt Yeşil mercimek, erişte, turşu Patlamış mısır
09.01.2018

Çarşamba

Haşlanmış yumurta, ballı ekmek, ceviz, süt Etli pide, limonata Elmalı kuarbiye
10.01.2019

Perşembe

Simit, peynir, domates, ada çayı Yoğurt çorbası, nohut, pilav, turşu Tahin pekmezli ekmek
11.01.2019

Cuma

Krem peynirli ekmek, kuru kayısı, söğüş, zeytin, süt Ezogelin çorba, mevsim türlüsü, pilav, salata Veli ikramı

HAFTA SONU TATİLİ

14.01.2019

Pazartesi

Tarhana çorbası, kıtır ekmek Tavuk çorbası, mantı Poğaça
15.01.2019

Salı

Patates kızartması, peynir, zeytin, bitki çayı Fırında karnabahar, soslu makarna, yoğurt Tavuk göğsü
16.01.2019

Çarşamba

Haşlanmış yumurta, helva, peynir, söğüş, bitki çayı Ev yapımı hamburger, limonata Patlamış mısır
17.01.2019

Perşembe

Pişi, peynir, zeytin, domates, ıhlamur Patates musakka, soslu makarna, havuç salatası Peynirli, domatesli sandaviç
18.01.2019

Cuma

Kalem börek, peynir, zeytin, bitki çayı Domates çorbası, kuru dolma, yoğurt Veli ikramı

YARI YIL  TATİLİ

 

ŞİMDİ

ENERJİ ZAMANI!

İnsanı, çevreyi, hayatı ve sanatı seven bireyler yetiştirmek için Enerji Çocuk Anaokulu...

HER BÖLGEYE
SERVİSİMİZ VAR

Antalya'nın tüm bölgelerine servisimiz vardır.

SAĞLIKLI
BESLENME

Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi İkramımız okulumuzun deneyimli aşçısı tarafından yapılıyor.

ALANINDA UZMAN
ÖĞRETMENLER

Özellikle bölüm mezunu, mesleğini seven öğretmenlerin kurumumuzda eğitim vermesi en önemli kriterlerimizdendir.