NİÇİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ?

Bizler yaşamımızda sürekli tercihler yaparız. Mesela herhangi bir renkteki nesne yerine başka bir renkteki nesneyi seçeriz. Herhangi bir yere değil de özellikle seçtiğimiz bir yere ağaç dikeriz. Tüm bunların nedeni vazgeçemeyeceğimiz bir görünüş ve duygu olan estetik seçim yapma ihtiyacı ve zorunluluğudur.

Bundan dolayı erken yaşta verilmeye başlanan ve sürdürebilir bir görsel sanatlar eğitimi yoluyla bireylerin estetik beğeni düzeyleri geliştirilebilmektedir. Her gün hayatımızın neredeyse her anında karşımıza çıkan reklamların, ambalaj kutularının,  kumaşların, mobilyaların, evlerin, sokakların ve parkların tasarımından hayatımızı sürdürdüğümüz binaların tasarımına, kullandığımız kap kacağa kadar her şeyin estetik etkisini yansıttığı görsel sanatların günlük hayatımızın önemli bir parçası olduğundan ne kadar haberdarız? Okullarda aldığımız görsel sanatlar eğitimi estetik algımızı geliştirerek günlük hayatımızdaki estetik seçimlerimize yardımcı olur. Mimar Sinan’ın Selimiye Camisini, Levni‘nin minyatürlerini, İbrahim Çallı‘nın Feyhama Duran‘ın eserlerini inceleyebiliyor ve en küçük detaylarına varana kadar değerlendirebiliyorsak görsel algımızın gelişmesiyle ilgilidir.

O eserlerin hiç var olmadığını düşündüğümüzde Dünya’nın ne kadar eksik kalacağını bir düşünün. Görsel sanatlar eğitimi yoluyla küçük yaşlardan itibaren bütün bu güzelliklerin farkına varırız.  Aldığımız eğitimle doğadaki güzelliklerin ve estetik yapının da farkında olan bireyler haline geliriz. Hayatımızı sürdürürken insanlarla, olaylarla ve eşyalarla olan ilişkimiz sonucunda duygusal tepkilerimiz oluşur.

Duygularımızı ifade etmek için görsel simgeleri kullanmaya gereksinim duyarız. Eğitim yoluyla edineceğimiz sanatsal deneyimler, bu duygusal tepkilerimizden öznel ve sezgisel olanlarla doğrudan ilgilenir ve onların ‘artırılmasını’ sağlar. Yani görsel sanatlar eğitimi hayata bakış açımızı da geliştirir. Bu yüzden görsel sanatlar eğitimi hayatımızın her alanı için önemli bir yer sahibidir.

                         GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Dünyada ve ülkemizde genelde sanat eğitimi, özelde de görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği, okul öncesinden yükseköğretime uzanan geniş bir yelpaze çeşitli eğitim kademelerinde okul müfredatlarında yer almasıyla kendini göstermektedir.

Sanat eğitiminin insan hayatında ve toplumların sosyokültürel yapısının oluşmasında ne denli önemli olduğuna ilişkin birçok bilimsel makale bulmak mümkündür.

Yapılan araştırmalara ve elde edilen deneyimlere dayanarak hazırlanan bu yayınlar bize, çok çeşitli nedenlerden ve durumlardan dolayı sanat eğitiminin kişinin yetişkin bir bireye dönüşmesinde ve topluma iyi bir insan, iyi bir yurttaş olarak hayatına devam etmektedir.

Comments are closed.
İletişim Bilgileri
Habibler Mah. Kırçiçeği Cd. No:83 Kepez/Antalya Kepez- Antalya
  • Telefon / E-Posta
  • (0242) 3408080
  • info@enerjikoleji.net