ENERJİ KOLEJİ REHBERLİK FAALİYETLERİ

Öğrenci merkezli, Yapılandırmacı Eğitim Sistemi’ni temel alan, ezberci değil yaparak- yaşayarak öğrenen bir eğitimsel metot uygulanmaya çalışılmaktadır. Öğrencileri hayata hazırlayan, günlük yaşantılardan örnekler sunabilen, günlük yaşam becerilerini kazandırmaya çalışan, yaratıcı ve üretken düşünebilen, kendi sorumluluğunu kendisi alabilen, etkili problem çözme yeteneğine sahip öğrenci kitleleri yetiştirmektedir. Kendini ifade edebilen, öz benlikleri yüksek bir nesil hedeflenmektedir. Öğretim teknik ve yöntemlerinden sürekli yararlanan ve öğrenciyi sürekli aktif tutan bir eğitim kadrosuyla ilerlenmektedir.

Öğrencilerimizle sürekli birebir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Her öğrencinin sorunları kendi içinde değerlendirilmektedir. Sorunların çözülmesinde öğrenciye çeşitli seçenekler sunup öğrencinin en uygun seçeneği kendisi seçmesi sağlandırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerinin risk faktörlerine göre(ebeveynlerinden biri yada her ikisi de kayıp,  korunmaya muhtaç vs…) bireysel yada grupla psikolojik danışma yada bireysel yada grupla rehberlik yapılmaktadır. Öfke Kontrolü ve Öfkeyle başa çıkmak için öğrenci görüşmeleri yapılmaktadır.  Öfke Kontrolü, İhmal ve İstismardan Korunma, Özel Bölgeme Dokunma vs. gibi Çeşitli Seminerler ve Konferanslar yapılmaktadır. Özel gereksinimli öğrencilerin RAM’a yönlendirilmesi yapılmaktadır. Velilerle sürekli birebir ve toplu veli görüşmeleri yapılmaktadır. Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için ödüllü ödev kontrol sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını yükseltmek için ödüllü En Fazla Sayfa Okuma Yarışması yapılmaktadır. Anaokulu öğrencilerimizin Okula hazırbulunuşluğunu değerlendirmek için çeşitli gelişimsel testler uygulanmaktadır.(Gessel, Agte vs..)yine öğrencilerin motivasyonlarını arttırıcı çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir.(Futbol turnuvası, Yakan Top Turnuvası vs. )

Kolejimizde velilerimizin görüş ve önerilerini almak için yılda 6 kez Veli Memnuniyet Anketi uygulanmaktadır. Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün hazırladığı yaşam pencerem, öğrenci formları, Rehberlik İhtiyaçları Analiz Formları uygulanmakta, analiz ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sürekli olarak risk faktörlerine göre veliler evde ziyaret edilerek görüşmeler yapılmaktadır. Düzenli olarak Rehberlik pano çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimize düzenli olarak deneme ve tarama sınavları yapılmaktadır. Türkiye Geneli Okulistik Deneme Sınavlarına katılım sağlanmaktadır.

 Kolejimizde 8.sınıf öğrencilerimize haftada 1 olmak kaydıyla yeni sınav sistemine uygun deneme sınavları uygulanmaktadır. Motivasyonlarının sürekli yüksek tutulması için çeşitli zaman aralıklarında ödüllendirme sistemi yapılmaktadır. Deneme sorularının hazırlanırken günlük yaşam becerilerini, Fen ve Matematik okur- yazarlığı becerilerini ölçen, kritik analitik düşünmeye dayalı sorular baz alınmaktadır.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

                                                                                                                                          Mehmet Güneş

İletişim Bilgileri
Habibler Mah. Kırçiçeği Cd. No:83 Kepez/Antalya Kepez- Antalya
  • Telefon / E-Posta
  • (0242) 3408080
  • info@enerjikoleji.net