ENERJİ KOLEJİ LGS ÖĞRENCİ HEDEFLERİMİZ

“ENERJİ KOLEJİ”nde öğrenci merkezli, yapılandırmacı eğitim sistemini temel alan, ezberci değil yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen bir eğitimsel metot uygulanmaktadır. Kurumumuz, öğrencileri hayata hazırlarken, onların günlük hayattan örnekler sunabilen, yaşam becerilerini kazanmış, yaratıcı ve üretken düşünebilen, kendi sorumluluğunu kendisi alabilen, etkili problem çözme yeteneğine sahip bir insan olmasını hedeflemektedir. Bizim asıl amacımız  kendini ifade edebilen, öz benliği yüksek bir nesildir. ENERJİ KOLEJİ,  öğretim teknik ve yöntemlerinden sürekli yararlanan ve öğrenciyi sürekli aktif tutan bir eğitim kadrosuyla ilerlemektedir.

Kolejimizde öğrencilerimize haftada 1 olmak üzere yeni sınav sistemine uygun deneme sınavları uygulanmaktadır. Öğrenci motivasyonunu sürekli yüksek tutmak için ödüllendirmeler yapılmaktadır. Deneme soruları hazırlanırken günlük yaşam becerileri ve ihtiyaçları ile Fen ve Matematik okuryazarlığı becerisini ölçen, kritik analitik düşünmeye dayalı sorular baz alınmaktadır.

TÜRKÇE DERSİ

Sevgili Öğrencilerim ve Sayın Velilerim, bildiğiniz gibi yenilenen sınav sistemi geçen yıllarda uygulanan TEOG sınavlarından bir hayli farklılık gösteriyor. LGS olarak kısaltılan “Lise Giriş Sınavı”nda Türkçe sorularının geçen yıllarda uygulanan sınav sorularından bir hayli farklı olduğunu söyleyebiliriz. LGS Türkçe soruları, öğrenciden ezber bilgi değil yorum yapabilme, okuduğunu anlama, bilgiler ve kazanımlar arası aktarım yapabilme becerisini istemektedir.

Peki biz bu becerileri öğrencilerimize nasıl kazandırabiliriz? Öncelikle müfredata ilişkin bütün konu ve bilgilerin her yönüyle kavranması ve içselleştirilmesi şart. Konular arasında ilişki kurma, birden fazla kazanımı tek soruda çözebilme ve mantık yürütme becerilerini kazandırabilmemiz için bol bol soru çözmemiz, denemelerle ve tarama sınavlarıyla kazanımları ölçmemiz gerekiyor.

“Okuduğunu anlama” bu sınavın anahtarı. Bunu geliştirmek için seçtiğimiz kitapların bazı bölümlerini, öğrencilerin seviyelerine uygun deneme ve makaleleri  sınıf içinde yorumlama, ana düşüncelerini yardımcı düşüncelerini bulma, bunlardan hareketle kendi paragraflarımızı oluşturma çalışmaları yapacağız.

Bu yıl ilk defa ALES sorularına benzer diyebileceğimiz tarzda bir Türkçe sorusu soruldu. Sözel mantık olarak adlandırabileceğimiz bu soru tarzına yönelik eğlenceli çalışmalarla öğrencilerimiz düşünürken eğlendiklerini hissedecekler.

 

MATEMATİK DERSİ

Yeni sınav sistemimiz  “LGS”  ile öğrenci seçmek için yine matematik dersi kullanılmıştır. Eğer siz de seçilmiş kişilerden olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Analitik düşünmeyi,  matematiği güncel hayatla ilişkilendirmeyi ve üst düzey yoruma dayalı bir ders anlayışını benimseyen “Enerji Koleji Matematik Zümresi”  matematik derslerini öğrenci merkezli işlemektedir.

Tecrübeli, dinamik ve genç bir matematik  kadrosuna sahip olan kurumumuzda matematiğin korkulan değil sevilen bir ders olduğunu göreceksiniz.

Matematik hayatın kendisidir. Hayatta kararlı olmak, azimli olmak ve çalışmak esastır. Bunlar matematik dersi için de geçerlidir. “ Mermeri delen damlanın gücü değil sürekliliğidir.” Kurumumuzda öğrencilerimiz ödevlerle, taramalarla ve denemelerle sürekli desteklenmekte ve ölçülmektedir.

Matematik dersi diğer derslerden farklı olarak konu devamlılığı arz eder. Bir konuya ait kazanımın öğrenilmesi için öğrencinin daha önceden belli kazanımları edinmiş olması gerekir. Kurumumuz bu bilinçle eylül ayında yapılacak seviye belirleme sınavıyla  öğrencilerin eksiklerini tespit edecek, bu eksikleri tamamlamak için birebir ve gruplu etütler yapacaktır.

Gelin hep birlikte matematiğe yeni bir “ENERJİ” getirelim.

 

Fen Bilimleri dersi doğayı ve yaşamsal olayları sistemli bir şekilde analiz etme, henüz gözlenmemiş olaylar hakkında çıkarımlarda bulunma olarak tanımlanabilir. Bu tanımda da ifade ettiğimiz gibi Fen Bilimleri dersi, doğal olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar geliştirerek teoriler oluşturmaktır. Bilimsel süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla öğrencilerin, dünyayı anlamak için araştırmalar yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlaması 2018 yılında ortaokul serüvenine katılan LGS süreci için oldukça önemli bir yere sahiptir.
Bu amaçlarla fen bilimleri alanında yıl içerisinde yürüttüğümüz derslerimizde;

* Bilimsel düşünceyi harekete geçirerek, öğrencilerin kendi eleştirel düşüncelerini ortaya koymasına, kendi yargılarını ifade etmesine ve kendine güven duymasına yardımcı olma,

* Günlük hayatta yer alan bilimsel ve teknolojik olaylar arasında ilişki kurabilme,

* İyi bir gözlemci olma, yapmış olduğu araştırma ve incelemelerden sonuç çıkarma ve yorum yapabilme becerisini kazandırma,

* Öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayata uygulamalarına yardımcı olma,

* Paylaşma, iş birliği, dayanışma, adalet ve iyi vatandaş olma gibi kavramları kazandırma,

* Sosyal ve doğal çevre ile uyum içinde yaşama ve kendi dışındaki varlıkların yaşamını devam ettirmelerine yardımcı olma,

* Bilgilerini değişen topluma, çevreye, buluş ve teknolojiye nasıl uygulayabileceğini kavratma,

* Vaktini etkin ve akılcı bir şekilde kullanmasına yardımcı olma,

* Açık fikirli ve toplumsal yararlar için çalışma fikrini oluşturma,

* Bağımsız düşünebilme ve doğru kararlar vermesine yardımcı olma,

* Fen dalında okuryazar olma…

gibi hedeflere ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu hedeflere ulaşırken Enerji Koleji olarak; etkili kavram öğretimini sağlamak ve fen farkındalığı ile fen okuryazarlığı yüksek öğrenciler yetiştirmek için eğitsel oyunların kullanıldığı ve çeşitli yarışmaların yapıldığı “Fen Eğlencelidir” projemizi “Gönül Aydınlığımız” çocuklarımızla öğretim yılı boyunca uyguluyoruz. Bu proje ile hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz.

 

“Fen Eğlencelidir” Projesi Nedir?

Bir yaşam bilimi olan Fen Bilimleri dersini öğrenirken eğlendiren, hayatının her alanında kullanabileceği kazanımları öğrenciye kazandıran, öğretim sürecinin en keyifli halidir. Bu proje kapsamında 2018-2019 yılında da okulumuz Fen Bilimleri zümresi olarak güncellenmiş öğretim programına uygun olarak 3 farklı tema (Enerji Fen Ligi, Yaparsın Kardeşim, Bir Fen Bin Oyun) ile sizlerle olacağız.

Abdülhamit  Han, kendisine “Tarih tekerrür (tekrar) ediyor.” diyen kişiye “Tarih değil hatalar tekerrür ediyor.” diye cevap vermiştir. Yüce Hakan’ın da dediği gibi hataların tekrar etmemesi için onlardan ders çıkarılmalıdır. İyi bir tarih ve sosyal bilimler eğitimi vatanına, milletine, ümmetine bağlı nesiller yetiştirmeyi ve bu nesilleri çağdaş bilimle ve uygarlıkla barıştırmayı amaçlar. Dününü bilmeyen, dünyayı okuyamayan hiçbir ulus geleceğe yön veremez. Zaman; geçmiş, bugün ve geleceğin toplamıdır. Öğrencilerimiz bu bilince aktif bir Sosyal Bilimler eğitimi ile kurumumuzda ulaşacaklardır.

ENERJİ KOLEJİ olarak bizim amacımız da  dünü okuyan, milli manevi değerlerine sahip çıkan, günümüz Türk-İslam coğrafyasındaki sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir. Bunu yaparken de konularımızı soru cevap yöntemini etkin bir şekilde kullanarak  öğrencilerimizin muhakeme ve yorumlama yeteneklerini ortaya çıkarmaktayız.

 • Öğrencilerimizin lisede başarılı olabilmesi; ilkokuldan başlayıp, ortaokul ile devam eden süreçte almış oldukları temel eğitimin gücü ile doğru orantılıdır. ENERJİ KOLEJİ, temel prensip olarak öğrencilerimizi hayatta başarılı kılmayı amaçlamaktadır. Okulumuzda  “yoğunlaştırılmış İngilizce programı” ile başlayan ve 8. sınıfa kadar devam eden kur sistemi çalışmaları, temel derslere yönelik olarak düzenli devam eden çalışmalar, mantık, muhakeme ve yorum gücünü geliştirici okuma çalışmaları, kütüphane etkinlikleri şeklinde çalışmalar düzenli devam etmektedir.

8.sınıfa geçen öğrencilerimiz, almış oldukları eğitim düzeyi ile sınav mantığını kavramış, yıl içerisinde düzenli yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile belirli kazanımları elde etmiş öğrenciler  durumundadır. Öğrencilerimizin kazanımlarını güçlü kılmak ve sınava en iyi şekilde hazır olmalarını sağlamak amacıyla;

 

 1. Eylül ayında, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce “Kamp Programı” ile başlayan LGS hazırlık sürecimiz, yıl içerisinde de düzenli devam eder. .
 2. EYLÜL ayı ,okulun açılması ile seviye tespit yapılır.
 3. Derslerde ve etütlerde MEB kazanımlarına, yenilenen LGS müfredatına uygun olarak hazırlanan akıllı tahta sunumları,  konu anlatımları ve sürekli soru çözümleri, test uygulamaları ile desteklenir.
 4. LGS‘de karşılaşılacak konu ve kazanımlar daha önceki sınavlarda çıkmış soruların çözümleriyle zenginleştirilir.
 5. Okulun açıldığı süreçten itibaren ayda iki kez, nisan ayı sonrasında ise haftada bir kez düzenli uygulanan deneme sınavlarına ilaveten  “Konu Tarama Testleri”(KTT) ile öğrencilerin haftalık kazanımları sürekli değerlendirilir.
 6. İngilizce sınav teknikleri anlatılır.
 7. Kelime tekrarı ,activite yapılır ve oyunlarla pekiştirilir.
 8. Rehber öğretmen ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından planlanan  BİÇAP (Bireysel Çalışma Planı) sistemi ile öğrencilere, deneme analizlerine göre “bireysel ve grup çalışmaları” düzenlenir, ek İngilizce çalışmalar yapılır.
 9. Sınav süreçlerinin öğrencilerimizde kaygılar oluşturmaması, öğrencilerimizin psikolojik anlamda rahat olmaları, motivasyonların yüksek olması hususunda; PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) servisimiz tarafından düzenli çalışma ve takipler yapılmakta, destekleyici faaliyetler düzenlenir.
 10. UNUTULMAMALI Kİ: Hiçbir sınav çocuğumuzdan daha kıymetli değildir. Gayret , çalışma bizim işimiz, taktir ALLAHIN ‘DIR; çocuklarınız  çocuklarımızdır…saygılar!

 

 

Din güzel ahlaktır.  Bu anlayışı benimseyen Antalya Enerji Kolejinde hedefimiz: Allah’a, Peygamberine, yurduna, milletine, mili ve manevi değerlerine bağlı; bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, saygılı disiplinli, kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen nesiller yetiştirmektir.

Bu niyet ve hedefle Din Kültürü ve  Ahlak bilgisi derslerimizde, yüce kitabımız Kuran –ı Kerim ve  Peygamber (sav)’in rehberliğinde, aklı ve doğru sorgulamayı esas alarak, öğrencilerimizi körü körüne bağlanmaktan uzak, neyi niçin yaptığını bilen bir anlayışa yönlendiriyoruz.

Takip ettiğimiz bu yöntem sayesinde LGS soru sisteminin talep ettiği kritik düşünme ve bağlantı kurma becerisini öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz.

En güzel eğitim şekli “örnek olmak”tır. Okulumuzdaki eğitimciler öğrencilerimizi manevi yönden gelişmiş, kendini bilen nesiller olarak yetiştirmenin onlara örnek olmaktan geçtiğinin bilincindedirler. Öğrenciniz hem manevi yönden hem de akademik başarı yönünden ilerlesin istiyorsanız Enerji Kolejine sizleri de bekliyoruz.

 

 

 

İletişim Bilgileri
Habibler Mah. Kırçiçeği Cd. No:83 Kepez/Antalya Kepez- Antalya
 • Telefon / E-Posta
 • (0242) 3408080
 • info@enerjikoleji.net